Steeds meer en vaker wordt gekeken naar mogelijkheden voor verduurzaming en upgrading van bestaande gebouwen. Dit is regelmatig een beter alternatief dan nieuwbouw. Het verduurzamen van vastgoed bestaat veelal uit het verbeteren van de energieprestaties, het verhogen van het comfort en het verlagen van de onderhoudskosten. Bij renovaties komt ook het verbeteren van het woonprogramma aan de orde. Bij grotere ingrepen in het bestaande vastgoed wordt ook regelmatig gekozen voor sloop-nieuwbouw met een nul-op-de-meter (NOM) energieprestatie.

Aardvast is een zeer ervaren en deskundige partner, die het hele proces in kaart brengt en begeleidt, creatieve en kostenefficiënte oplossingen aandraagt en heel goed in staat is de business case op te stellen en te bewaken. Een andere kracht van Aardvast is dat zij goed kan samenwerken met alle betrokken stakeholders.

Energiesprong Montferland

Energiesprong Montferland

Hier nog een samenvattende tekst