Herman Terbeek, Manager Bouwen en Beheer bij woningstichting Plavei: “In 2013 kondigde de provincie Gelderland aan dat extra geld beschikbaar gesteld werd voor het verduurzamen van corporatiewoningen. Wij hebben dit in samenwerking met Aardvast, Marcel van Bodegraven opgepakt en een aanvraag ingediend voor het verduurzamen van 137 woningen.

Impulsprojecten woning- en labelverbeteringen Montferland

Op basis van een vraagspecificatie is dit project in de markt gezet met als uitgangspunt te voldoen aan de gestelde subsidie-eisen met daarnaast het financiële kader. Omdat wij als corporatie ook een financiële inspanningsverplichting hadden, hebben we geprognosticeerd onderhoud (vervangen van douche, keuken en toilet) in tijd naar voren gehaald. Mede hierdoor nam de bewonersparticipatie een nog belangrijkere rol in.

Door de ingebrachte expertise van Marcel van Bodegraven van Bureau Aardvast, is het project goed en professioneel aangepakt en zijn de risico`s beheersbaar gebleven.

Herman Terbeek | Manager Bouwen en Beheer bij woningstichting Plavei

Vanuit zijn rol als projectmanager was hij, in samenspraak met onze projectleider eindverantwoordelijk voor de vraagspecificatie, het aanbestedingstraject en de realisatie. Dit is door hem op een gedegen wijze uitgevoerd en heeft bijgedragen aan een optimale afronding van dit verduurzamingsproject.”

We vertellen u graag in detail over onze aanpak en successen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning wat we voor u kunnen betekenen!