Energiesprong Montferland is een inspirerende en ambitieuze samenwerking tussen woningstichting, overheden, bedrijven, onderwijs en (toekomstige) bewoners met als doel zeer energiezuinige en energieneutrale woningen in Montferland te realiseren. De bewoners, huurders en kopers, spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zijn betrokken bij de planontwikkeling en doen drie jaar lang mee aan een monitoringstraject. Daarin staat centraal het energieverbruik en hoe de bewoners het wonen in een energiezuinige of energieneutrale woning ervaren.

Energiesprong Montferland

Op de locaties Plantsoensingel Noord en Midden/Zuid in ’s-Heerenberg, de Delweg in Zeddam en Heuvelstraat / Eltenseweg in Stokkum kwamen 61 nieuwe woningen. Hiervan zijn er 30 energieneutraal en 31 vergaand energiezuinig. Alle woningen zijn eind 2013 opgeleverd. Aardvast is in de rol van procesmanager betrokken bij het project. In de prestatiegerichte aanbesteding werd opgenomen dat de woningen Breeam-NL gecertificeerd moesten worden. Breeam-NL is een methode om duurzaamheid te meten.

Aardvast in hun rol als procesmanager nadrukkelijk bijgedragen aan de verduurzaming en de succesvolle ketensamenwerking

Arjan ter Bogt | Directeur-bestuurder - Woningstichting Plavei

Directeur-bestuurder Arjan ter Bogt van Woningstichting Plavei (destijds Woningstichting Bergh): “Wij zijn overtuigd dat het noodzakelijk is om na te denken over en te werken aan het vormgeven van een duurzame samenleving. Wij doen dat door toekomstbestendig vastgoed te ontwikkelen, waarbij wij ook nog eens verwachten dat het op de lange termijn onze concurrentiepositie verbetert. Daarom hebben we ons hard gemaakt voor de subsidie, samen met organisaties die er hetzelfde over denken. En die ook –letterlijk- een steentje willen bijdragen aan duurzaamheid en ketensamenwerking. Wij zijn er trots op dat het is gelukt”

We vertellen u graag in detail over onze aanpak en successen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning wat we voor u kunnen betekenen!