Projectmanager Berno Stokman namens opdrachtgever Gemeente Doetinchem: “Voor het nieuwbouwplan van de multifunctionele accommodatie (MFA) Gaanderen is gekozen voor een aanbesteding vorm Design, Build en Maintain. De MFA heeft een schooldeel en een voetbaldeel onder één dak. Om het proces (en de inhoud) goed en professioneel aan te pakken en de risico’s beheersbaar te houden, hebben wij de expertise van (bureau Aardvast) Marcel van Bodegraven ingeschakeld. Hierbij is intensief overleg geweest met de gebruikers van de MFA, vertegenwoordigers van de school en de voetbalclub.

Multifunctionele school- en sportaccommodatie Gaanderen

Als eerste is het programmatisch deel (het integraal functioneel PVE en de budgettering) opgepakt. Marcel heeft in samenspraak met de gebruikers en de opdrachtgever de vraagspecificatie en het aanbestedingstraject opgesteld en begeleid. De gunning is op basis van EMVI gebeurd. Het opstellen van goede gunningscriteria en de zorgvuldigheid van de gunningsprocedure waren belangrijk onderdelen. De EMVI-criteria: TCO, gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit, beeldkwaliteit en duurzaamheid hebben een duidelijke plaats gekregen in het ontwerp (en de inschrijving) en het prachtige eindresultaat (MFA).

Marcel heeft het projectteam op gedegen wijze begeleid. Zijn kennis van energiezuinige bouw was een duidelijke meerwaarde in dit project. Het MFA is duurzaam en energieneutraal gebouwd en medio 2017 in gebruik genomen. De gebruikers hebben het hele proces zeer positief ervaren en zijn content met het nieuwe MFA, het functioneert prima!”

We vertellen u graag in detail over onze aanpak en successen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning wat we voor u kunnen betekenen!