• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Prestatiegericht aanbesteden - selecteer de beste koop en maak optimaal gebruik van de keten
  • Participatie - bewoners maken deel uit van het project
  • Management - de verbindende schakel
  • Prettig wonen - kom thuis in een comfortabel huis



Zorginstellingen

De zorgsector is in beweging. Scheiding van wonen en zorg en nieuwe financieringsvormen zijn actuele thema's voor de sector. Aardvast heeft diverse zorgprojecten gemanaged, zoals:

  • eerstelijnsgezondheidscentra
  • Fokus-woningen

Of het nu gaat om conceptontwikkeling of financial engineering, Aardvast werkt op een transparante manier met u samen.