• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Prestatiegericht aanbesteden - selecteer de beste koop en maak optimaal gebruik van de keten
  • Participatie - bewoners maken deel uit van het project
  • Management - de verbindende schakel
  • Prettig wonen - kom thuis in een comfortabel huisWoningcorporaties

Ruim 20 jaar ervaring hebben wij in de corporatiesector met het ontwikkelen van woningen met bewoners en voor bewoners. Sinds de oprichting van Aardvast in 2011 leveren wij advies- en managementdiensten aan woningcorporaties bij duurzame gebieds- en vastgoedontwikkeling, herstructurering en woningverbetering.

Wij hebben corporaties geadviseerd om vastgoedprojecten anders aan te besteden. Niet de laagste prijs selecteren, maar op basis van de beste prijs/kwaliteit verhouding door design, build and mantain. De positieve ervaringen die we hierbij hebben opgedaan, staan aan de basis van de ontwikkeling van ons nieuwe woningconcept. In 2012 hebben wij daarom onze activiteiten uitgebreid. Aardvast ontwikkelt en realiseert nu ook complete woningen: uitsluitend energieproducerend, duurzaam en betaalbaar.

Wij zijn maatschappelijk verantwoorde ondernemers die vraagstukken integraal benaderen en vernieuwend zijn in vastgoedprocessen en -producten. Daarbij houden wij rekening met mens, aarde en financiën. Onze focus is gelijk aan die van onze klanten: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen. Doordat wij de branche goed kennen, weten we dat projecten zorgvuldig gemanaged moeten worden. Procesmanagement en communicatie gaan hand in hand en hiermee hebben wij veel ervaring.