• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Prestatiegericht aanbesteden - selecteer de beste koop en maak optimaal gebruik van de keten
  • Participatie - bewoners maken deel uit van het project
  • Management - de verbindende schakel
  • Prettig wonen - kom thuis in een comfortabel huisDesign, build and Maintain

Design, build and maintain (DBM) is een nieuwe aanbestedingsmethodiek die tegemoet komt aan de nog bestaande, verouderde bouwkolom. Deze nieuwe methode biedt volop ruimte voor ketensamenwerking. De aanbesteding vindt niet plaats op basis van laagste prijs, maar op basis van prestatie. Aardvast heeft hiervoor een eigen methodiek ontwikkeld. De laatste jaren hebben wij diverse projecten voor corporaties op deze wijze met succes aanbesteed.

Met DBM kunnen corporaties hun kosten beperken en sturen op Total Cost of Ownership. Design, build and maintain is een uitdaging voor de marktpartijen. De prestatiegerichtheid van de methodiek leidt tot een hogere kwaliteit tegen lagere kosten. DBM gaat veel meer uit van een langetermijnfocus op gebruikswaarde en levensduur van het eindproduct. Over het algemeen zijn de energie-, onderhouds- en beheerkosten lager en is de verwachte levensduur langer. Al in de ontwerpfase zijn de marktprijs en de projectrisico’s bekend en hebben de toekomstige bewoners de mogelijkheid om te participeren. 

Over dit onderwerp hebben we een aantal publicaties gedaan:

  1. Prestatiegericht aanbesteden houdt duurzaam bouwen betaalbaar
  2. Vijf redenen voor prestatiegericht aanbesteden
  3. Do's and don'ts van prestatiegericht aanbesteden