• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Prestatiegericht aanbesteden - selecteer de beste koop en maak optimaal gebruik van de keten
 • Participatie - bewoners maken deel uit van het project
 • Management - de verbindende schakel
 • Prettig wonen - kom thuis in een comfortabel huisContact met bewoners

Ook op het gebied van bewonersparticipatie hebben wij veel ervaring en kunnen u daarom de zorg ervoor uit handen nemen. Wij kunnen:

 • participatietrajecten ontwikkelen met behulp van de participatieladder;
 • fungeren als aanspreekpunt en klankbord voor bewoners;
 • bijdragen aan de woonkwaliteit van het bouwproject; het verhuur- en verkooptraject begeleiden;
 • keuzeproces voor bewoners vereenvoudigen; onder andere met de Woningsamensteller.

Door al in een vroeg stadium de toekomstige bewoners te betrekken bij het betreffende project is de kans op tevreden klanten aanzienlijk groter.