• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Prestatiegericht aanbesteden - selecteer de beste koop en maak optimaal gebruik van de keten
  • Participatie - bewoners maken deel uit van het project
  • Management - de verbindende schakel
  • Prettig wonen - kom thuis in een comfortabel huisDe verbindende schakel

Bij management gaat het erom mensen bij elkaar brengen om samen een gewenst doel te bereiken. Dat doen we in verschillende stadia van het proces. Als ontwikkelingsmanager staan we aan de basis van de creatieve vormgeving en de haalbaarheid van een project. Wij hebben voor diverse corporaties een idee tot ontwikkeling gebracht.

Aardvast wordt ook ingeschakeld op momenten dat een project inmiddels is gedefinieerd. Dit kan door een gemeente of corporatie geinitieerd zijn. Aardvast treedt dan op als proces- of projectmanager om het project in goede banen te leiden en tot een goed einde te brengen. Alle kikkers in de kruiwagen en met een gezamenlijk doel iets moois tot stand brengen.