• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Prestatiegericht aanbesteden - selecteer de beste koop en maak optimaal gebruik van de keten
  • Participatie - bewoners maken deel uit van het project
  • Management - de verbindende schakel
  • Prettig wonen - kom thuis in een comfortabel huisUw project op internet

U wilt iets over een project vertellen en mensen informeren. Of het nu een toekomstige bewoner is, een omwonende, partner in het project of belangstellende. Met een projectwebsite kunt u op een eenvoudige manier communiceren met iedereen die geïnteresseerd is in uw project en hen informeren.

De website kunt u gebruiken:

  • als extern communicatiemiddel;
  • om (toekomstige) bewoners op de hoogte te houden van het verloop van het project;
  • om interactief te communiceren met bewoners, belangstellenden, projectmedewerkers en andere betrokkenen.