• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Prestatiegericht aanbesteden - selecteer de beste koop en maak optimaal gebruik van de keten
  • Participatie - bewoners maken deel uit van het project
  • Management - de verbindende schakel
  • Prettig wonen - kom thuis in een comfortabel huisKwaliteitsmanagement

Aardvast helpt u bij het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de afdeling vastgoed(ontwikkeling). De activiteiten van de afdeling vastgoed(ontwikkeling) bepalen in grote mate het risicoprofiel van een corporatie. Door processen te analyseren en structureren worden deze beheersbaar en wordt het risicoprofiel van de corporatie kleiner.

Kwaliteitmanagement moet een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering zijn, wil het zijn werk goed kunnen doen. Het gaat er niet alleen om procedures en richtlijnen te beschrijven. Een actieve inzet van medewerkers en management is nodig om tot een proces te komen dat een woonomgeving tot resultaat heeft waarin bewoners prettig, betaalbaar en duurzaam kunnen wonen.

Aardvast kan voor de afdeling vastgoed(ontwikkeling) van een corporatie een kwaliteitmanagementsysteem opzetten, analyseren, verbeteren of bijsturen.