• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Prestatiegericht aanbesteden - selecteer de beste koop en maak optimaal gebruik van de keten
  • Participatie - bewoners maken deel uit van het project
  • Management - de verbindende schakel
  • Prettig wonen - kom thuis in een comfortabel huisFinancieel

De verbetering van woningen, herstructurering, nieuwbouw- of gebiedsontwikkeling, allemaal hebben ze een gemene deler; geld. Het maken van een goed financieel overzicht voor een bouwproject is dan ook onontbeerlijk. Het is een specialisme dat Aardvast beheerst.

Meerdere partijen kunnen grond- en opstalexploitaties maken. De combinatie met duurzaam bouwen en innovatief proces is echter vrij zeldzaam. Aardvast maakt grondige financiële berekeningen op nominale en contante waarde. De invloed van de tijd brengen wij nadrukkelijk in beeld; wij denken mee over alternatieven die zowel wat betreft investering als exploitatie gunstig uitpakken.

Aardvast kan voor elke projectfase de benodigde berekeningen verzorgen; van haalbaarheidsstudies in de initiatieffase tot grond- en exploitatieberekeningen.