• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Prestatiegericht aanbesteden - selecteer de beste koop en maak optimaal gebruik van de keten
  • Participatie - bewoners maken deel uit van het project
  • Management - de verbindende schakel
  • Prettig wonen - kom thuis in een comfortabel huisGPR Gebouw

GPR Gebouw een meetmethode om duurzaamheid te meten. Het is ontwikkeld met de gemeente Tilburg vanuit een uitgesproken visie op duurzaamheid. Duurzaamheid wordt gezien als het creëren van een gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en tegelijk een zo laag mogelijke milieubelasting.

Het maximaliseren van kwaliteit gaat over gezondheid, gebruikswaarde en omgeving, nu en in de toekomst. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan het minimaliseren van problemen als het broeikaseffect, uitputting van voorraden en verlies aan biodiversiteit. GPR Gebouw geeft inzicht in kwaliteit en milieubelasting van beleid tot bouw.

Aardvast kan voor zowel voor uw nieuwbouwprojecten als voor bestaande bouw de GPR-score berekenen en u hierover adviseren.