• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Prestatiegericht aanbesteden - selecteer de beste koop en maak optimaal gebruik van de keten
 • Participatie - bewoners maken deel uit van het project
 • Management - de verbindende schakel
 • Prettig wonen - kom thuis in een comfortabel huisCradle to cradle

Binnen de duurzame bouwwereld wordt het cradle-to-cradleconcept (C2C) steeds vaker toegepast. Het gaat er hierbij om dat materialen aan het einde van de levensloop van een product zonder kwaliteitsverlies opnieuw te gebruiken zijn in een oneindige kringloop. Dit concept vraagt om creatieve, innovatieve oplossingen en ketensamenwerking.

Technologie combineren met proces- en projectmanagement

Een combinatie van technologische kennis en proces- en ontwikkelmanagementervaring maakt duurzaam bouwen volgens het cradle-to-cradleprincipe mogelijk. Aardvast heeft deze combinatie in huis en is goed in het vertalen van ambities naar praktische, innovatieve toepassingen. De volgende stappen worden doorlopen:

 • we nemen de natuur als voorbeeld;
 • afval kan de basis voor het ontwerp vormen;
 • we passen het Ikea-principe ‘design for (dis)assembly’ toe;
 • afval is voedsel voor de biologische kringloop en een grondstof voor de technische kringloop;
 • we gebruiken geen schadelijke stoffen of gifren in onze ontwerpen;
 • het gebruik van duurzame energie staat voorop.

Bij het cradle-to-cradleprincipe wordt waarde toegevoegd aan het systeem. Hierbij is sprake van een verandering van het oude en kortetermijndenken in een nieuw, langetermijndenken met oog voor de toekomst. Zowel op ecologisch als economisch gebied ontstaan met toepassing van het cradle-to-cradleprincipe nieuwe kansen. Geslaagde voorbeelden zijn Van Gansewinkel, Mosa, Desso en de bakstenen van Clickbrick.