• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Prestatiegericht aanbesteden - selecteer de beste koop en maak optimaal gebruik van de keten
  • Participatie - bewoners maken deel uit van het project
  • Management - de verbindende schakel
  • Prettig wonen - kom thuis in een comfortabel huisWelke wensen heeft u?

Aardvast schrijft voor corporaties programma's van eisen voor nieuwbouwwoningen. Op basis van geïnventariseerde wensen wordt het programma ook financieel doorgerekend en op haalbaarheid getoetst.

Een programma van eisen bestaat uit drie delen:

  1. Functioneel deel: hoe verhouden de ruimtes zich tot elkaar
  2. Ruimtelijk deel: welke oppervlaktes zijn benodigd
  3. Technisch deel: de technische eisen aan een woning

Aardvast heeft veel ervaring met prestatiegericht aanbesteden inclusief de duurzaamheidsparagraaf. Hierin kunnen wij u adviseren.