• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Prestatiegericht aanbesteden - selecteer de beste koop en maak optimaal gebruik van de keten
  • Participatie - bewoners maken deel uit van het project
  • Management - de verbindende schakel
  • Prettig wonen - kom thuis in een comfortabel huisStrategisch Voorraad Beleid

Hoe ziet uw vastgoedportefeuille er in de toekomst uit? Welke demografische factoren spelen een rol voor uw bezit? Aardvast adviseert of u vastgoed moet afstoten, aanpassen, beheren of toevoegen om uw portefeuille toekomstbestendig te maken.

De strategische keuzes vertalen we in concrete voorstellen. Welke woningtypes nodig zijn en op welke plaats deze gewenst zijn. Wij zorgen ervoor dat de visie gedragen wordt door de organisatie.