• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Prestatiegericht aanbesteden - selecteer de beste koop en maak optimaal gebruik van de keten
 • Participatie - bewoners maken deel uit van het project
 • Management - de verbindende schakel
 • Prettig wonen - kom thuis in een comfortabel huisAdvies

Aardvast richt zich met zijn advies- en managementwerkzaamheden op de ontwikkeling van duurzame gebieden en gebouwen.

Wij bieden dan ook diensten die hieraan een bijdrage kunnen leveren:

 • duurzaamheidsadviezen (Breeam, Cradle2Cradle);
 • managementwerkzaamheden (proces en project);
 • financiële adviezen (exploitaties, haalbaarheidsstudies);
 • organisatorische adviezen (kwaliteitsmanagement, coaching).